A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Sprejem2023-05-17T13:00:16+02:00

Sprejem v dom

Postopek pred sprejemom v SeneCura Komenda:

 1. Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (enotni obrazec za vse domove);
 2. Pooblastilo zastopniku;
 3. Zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
 4. Izjava (do) plačnika;
 5. Vloga upravičenca do storitve;

Za namestitev v Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju RS ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v republiki Sloveniji in so stari nad 65 let. O sprejemu prosilca v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti.

Vselitev starostnika v Dom je velika življenjska prelomnica zanj in za njegove svojce. Prizadevamo si da bi vključitev v novo bivalno okolje potekalo čim bolj prijazno in z najmanjšo možno mero stresa. Prosilca, ki mu zdravstveno stanje dopušča, povabimo na razgovor in ogled v Dom, ostale pa obiščemo na njegovem domu ali v bolnišnici. Vse z namenom, da mu Dom in način življenja v njem čim bolje predstavimo in približamo, da ugotovimo, kakšne so njegove želje in potrebe po socialni in zdravstveni oskrbi in negi. Skupaj s prosilcem, glede na njegove želje in potrebe, iščemo primerno in najhitrejšo namestitev.

Ob sprejemu v Dom je potrebno predložiti še:

 • Osebne dokumente (osebno izkaznico, davčno številko);
 • Urejeno zdravstveno kartico s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem;
 • Zdravstveni karton;
 • Ortopedske pripomočke;
 • Inkontinenčni material;
 • Vsa zdravila.

Ob vselitvi v Dom prinese stanovalec s sabo udobno obleko in obutev, osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, ki jih ima rad oz. na katere je navezan (gugalnik, rože, knjige, slike, fotografije, …).

Odhod iz doma

Stanovalec, ki se želi izseliti iz Doma, mora svoj namen sporočiti socialni delavki, pri kateri poda pisno izjavo, in sicer vsaj 5 dni pred dnevom, ko želi zapustiti Dom. Stanovalec se lahko na lastno željo izseli pred odpovednim rokom proti plačilu za čas odpovednega roka.
Stanovalec je lahko iz Doma odpuščen, če huje krši hišni red, če krši dogovor o izvajanju socialnovarstvene storitve ali če neredno plačuje socialnovarstvene storitve, na podlagi pisne odločbe direktorja, izdane po predlogu Komisije za sprejem, odpust in premestitev stanovalcev, v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. O odpustu stanovalca Dom obvesti pristojni Center za socialno delo.

Na dan izselitve iz Doma mora stanovalec:

 • Izprazniti sobo do 11. ure ter izročiti ključe, daljinski upravljalec ipd.;
 • S hišnikom preveriti stanje inventarja v sobi, v kateri je prebival;
 • Urediti finančne obveznosti do Doma.

Rebecca Stroj
Uni. dipl. socialna delavka

»Poslanstvo socialnega delavca je ohranjati dostojanstvo, prispevati k občutku sprejetosti ter hkrati nuditi podporo in pomoč našim uporabnikom, njihovim svojcem in vsem bližnjim.«

Skip to content